Radomsko, Łódzkie 7.7o Poniedziałek, 18 Lutego 2019

Wstąp do służby w straży pożarnej

Alert 112
Jacek Paszewski

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Radomsku prowadzi nabór do straży pożarnej na stanowisko „stażysta w służbie przygotowawczej”, a docelowo „starszy ratownik – kierowca”.

Kandydat do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi spełniać następujące wymagania: posiadać obywatelstwo polskie, być nie karanym za przestępstwo lub  przestępstwo skarbowe, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej - nie dotyczy kobiet (tj. po odbyciu zasadniczej służby wojskowej lub przeniesieniu do rezerwy bez odbycia tej służby albo po zwolnieniu od obowiązku służby wojskowej) oraz posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej (weryfikacja w kolejnym etapie naboru do służby – orzeczenie Rejonowej Komisji Lekarskiej MSW o zdolności do służby w PSP).

Dodatkowe wymagania konieczne: prawo jazdy co najmniej  kategorii C.

Wymagane dokumenty: podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej, życiorys.

Wymienione dokumenty należy składać  w zaklejonej kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem z dopiskiem „nabór do służby PSP" w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku przy ul. Żeromskiego 19,  do dnia 15  października 2018 roku - liczy się data wpływu aplikacji do sekretariatu komendy (godziny urzędowania 7.30 – 15.30).

Szczegóły dotyczące naboru, w tym wzór podania oraz opis poszczególnych etapów naboru dostępne są w siedzibie Komendy oraz w tym miejscu.

komentarze