Radomsko, Łódzkie -3o Poniedziałek, 17 Grudnia 2018
Autopromocja reklama

Wolontariat jest dobry

Miasto
Tomasz Kolmasiak

Radomszczański Uniwersytet III Wieku SAN oraz Aktywne Centrum Edukacji zorganizowały 8 listopada seminarium wolontariatu.

Seminarium odbyło się w Muzeum Regionalnym w Radomsku. O idei wolontariatu opowiedzieli zaproszeni goście. Jako pierwsza Karolina Pukacz-Zatoń z MOPS Radomsko mówiła o wpływie wolontariatu na rozwój aktywności społecznej. Następnie prezes PCK w Radomsku Małgorzata Lewandowska oraz wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariusza działającego przy Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku zaprezentowali prezentację pod hasłem: Wolontariusz XXI wieku.

O roli wolontariatu w edukacji, a także o roli szkoły opowiedzieli wolontariusze z ZSE-E w Radomsku. A o tym, że wolontariat jest dobry przekonywała również Ewa Kaczmarczyk i studenci RUTW SAN. Zebrani wysłuchali także o aktywizacji społecznej w stowarzyszeniach. - Seminarium wolontariatu "Wolontariat jest dobry" już po. Było wspaniale, dziękuje wszystkim zaangażowanym. Tyle się dzieje dobra wokół nas, wspaniale - mówiła Ewa Kaczmarczyk z RUTW SAN.

komentarze