Radomsko, Łódzkie 10.6o Poniedziałek, 18 Lutego 2019

Wizualizacja skweru przy ul. Sierakowskiego

Miasto
Jacek Paszewski

Klon kolumnowy, wiśnia osobliwa, grójecznik japoński. Na terenie skweru przy ulicy Sierakowskiego zostanie zasadzonych 48 drzew i 14 krzewów. Będą nowe ławki i oświetlenie.

Pierwsza część robót objęła wycinkę drzew konieczną nie tylko ze względu na przyjętą koncepcję zagospodarowania skweru, ale przede wszystkim na ich zły stan zdrowotny. Znaczna część drzew posiadała wypróchnienia i posusz, stanowiąc bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie skweru. W bezpośrednim sąsiedztwie skweru wycinkę drzew przeprowadziły również Polskie Koleje Państwowe.

Opracowując koncepcję rewitalizacji parku przy ulicy Sierakowskiego opierano się o analizę struktury ruchu pieszych w najbliższym otoczeniu.  Z obserwacji prowadzonych w rejonie skweru wynikało, iż mieszkańcy często poruszali się po wydeptanej ścieżce wzdłuż torów kolejowych, a w ciągu dnia ze skweru korzystała głównie młodzież szkolna ze względu na jego umiejscowienie między dwoma centrami handlowymi.

- W związku z powyższym podjęto decyzję o stworzeniu skweru w formie placu, na którym młodzi radomszczanie będą mogli swobodnie, wspólnie spędzać wolny czas. Tego typu skwery z powodzeniem funkcjonują w wielu polskich miastach oferując mieszkańcom atrakcyjną przestrzeń. Zrewitalizowany skwer zapewni otwarte, estetyczne i nowoczesne miejsce wypoczynku z ozdobnymi gatunkami drzew. Będą to między innymi klon kolumnowy, wiśnia osobliwa, świerk Edelmana czy grójecznik japoński. Łącznie na terenie skweru zostanie zasadzonych 48 nowych drzew oraz 14 krzewów. Wykonane zostaną również betonowe ławki z drewnianymi siedziskami w formie murków oraz oświetlenie. Prosimy cierpliwe poczekać na zakończenie prac. Skwery z pewnością będą cieszyć oko radomszczan i służyć jako miejsce spacerów i odpoczynku – informuje radomszczański magistrat.

Mieszkańcy mają do dyspozycji również skwer przy ulicy Reymonta, który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie skweru przy ulicy Sierakowskiego. Tam wycinki wymaga jedynie jedno drzewo.

komentarze