Radomsko, Łódzkie 17.3o Sobota, 20 Lipca 2019
ważne informacje
  • 08:07 Ograniczenie w dostawie ciepłej wody czytaj dalej
  • 16:07 Zagłosuj na Radomsko w konkursie Planete+ „Twoje miasto z góry” czytaj dalej

Warunkowa przydatność wody do spożycia w wodociągu Radomsko

Miasto
Beata Januszewska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku wydał dziś (15 kwietnia) komunikat o warunkowej przydatności wody do spożycia. Wodę dla dzieci i osób z obniżoną odpornością należy gotować przez 2 minuty.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku poinformowała, że w wyniku badań jakości wody z urządzenia wodociągowego Radomsko zaopatrującego miasto Radomsko (oprócz ul. Odległej, części ul. Sucharskiego i ul. Sikorskiego zaopatrywanych w wodę z innych wodociągów) - stwierdzono podwyższoną wartość parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22 0C w punkcie zgodności Radomsko ul. Rocha/Makuszyńskiego.

Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zalecenia mające na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia ludzkiego: Uwaga! Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla: niemowląt i dzieci do lat 2, oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu – woda przeznaczona do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2, oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością.

komentarze