Radomsko, Łódzkie 0o Poniedziałek, 17 Grudnia 2018
Autopromocja reklama

Skwerki w rewitalizacji

Miasto
Jacek Paszewski

Rozpoczęła się rewitalizacja skweru przy ulicy Sierakowskiego. Wkrótce odnowiony zostanie park przy ul. Reymonta.

Skwer przy ul. Sierakowskiego zgodnie z projektem przybierze formę placu miejskiego. W przeważającej części powierzchnia parku zostanie utwardzona kostką betonową.

- W związku z istniejącą różnicą poziomów terenu skweru oraz ul. Kościuszki, po uprzednim wyburzeniu schodów oraz podjazdu, a także rozbiórce ogrodzenia zostaną wykonane schody pełniące funkcję siedzisk obejmujące swym zasięgiem całą północną stronę skweru. W zachodniej części skweru zostanie utworzony obszar biologicznie czynny w postaci zieleńca z zielenią niską oraz drzewostanem wysokim, częściowo już istniejącym oraz projektowanym. W sąsiedztwie zieleńców zostaną wykonane betonowe elementy, na których zamocowane będą drewniane siedziska. We wschodniej części parku, wzdłuż nasypu kolejowego również zostanie utworzony pas zieleni z drzewostanem istniejącym i projektowanym – wylicza zmiany Monika Andrysiak, naczelnik Wydziału Inwestycji i Inżynierii Miejskiej.

W parku zastosowane zostanie oświetlenie wysokie oraz posadzkowe. Przewidziany jest również montaż dwóch ławek multimedialnych wyposażonych w gniazda USB, dzięki którym będzie można naładować urządzenie elektroniczne np. telefon komórkowy.

Rewitalizacja parku przy ul. Reymonta, polegać będzie przede wszystkim na korekcie układu komunikacyjnego i zastosowaniu nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej wraz z nowymi obrzeżami. W parku stworzone zostaną kwatery z krzewami oraz roślinnością niską kwitnącą oraz drzewostanem wysokim. Ponadto w parku zostaną usytuowane nowe ławki i kosze na śmieci. Szczegóły dotyczące kosztów oraz konkretnych terminów znane będą po wyłonieniu wykonawcy.

komentarze