Radomsko, Łódzkie -3o Poniedziałek, 17 Grudnia 2018

Remonty dróg powiatowych

Miasto
Jacek Paszewski

Podczas wakacji, na kilku drogach powiatowych prowadzone są remonty.

Część prac prowadzonych na powiatowych drogach została już zakończona. Kierowcy od kilku tygodni korzystają ze zmodernizowanego kilometrowego odcinka drogi–ulicy Broniewskiego w Strzałkowie. Koszt inwestycji to ok. 344 tys. zł.

Po przebudowie oddane do użytku zostały również dwa odcinki drogi Przedbórz – Piskorzeniec (w sumie ponad 2 kilometry). Koszt inwestycji wyniósł ok. 600 tys. zł (dofinansowanie 100 tys. zł zadeklarowała Gmina Przedbórz).

Nową nawierzchnię (w formie nakładek bitumicznych) zyskały trzy odcinki dróg powiatowych Wola Blakowa – Krępa, ul. Wieluńska w Brudzicach oraz w miejscowości Wola Blakowa. Koszt prac to ok. 340 tys. zł (Gmina Lgota Wielka zadeklarowała po 20 tys. zł dofinansowania na każdy z odcinków dróg).

W lipcu zaplanowane zostało wykonanie kolejnych trzech inwestycji drogowych oraz dwóch remontów.

Trwają prace przy przebudowie drogi powiatowej Gałkowice Stare (odcinek 1000 m, od Gałkowic Starych w kierunku granicy powiatu). Dofinansowanie inwestycji, której koszt wynosi ok. 400 tys. zł zadeklarowała Gmina Kamieńsk  (80 tys. zł.)

Kolejne lipcowe inwestycje to przebudowa drogi powiatowej w m. Grodzisko (odcinek o dł. 1310 m, koszt 438 tys. zł, dofinansowanie w wys. 50.000 zł zadeklarowała Gmina Żytno ) oraz przebudowa drogi powiatowej Kodrąb - Lipowczyce (odcinek o dł. 1000 m, szacowany koszt – ok. 350 tys. zł, dofinansowanie w wys. 80.000 zł zadeklarowała Gmina Kodrąb).

Remonty nawierzchni trwają na powiatowej na ok. 500-metrowym odcinku ul. Sanickiej w Radomsku (koszt. ok. 103 tys. zł) oraz na drodze nr 3916E w miejscowości Stary Widok (odcinek ok. 260 m, koszt ok. 80 tys. zł, Gmina Kobiele Wielkie zadeklarowała dofinansowanie w wys. 30 tys. zł).

Na 6 lipca zaplanowane jest otwarcie ofert w drugim postępowaniu przetargowym na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Prymasa Wyszyńskiego w Radomsku. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione (w czerwcu), gdyż jedyna złożona oferta znacznie przekraczała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

Info: Starostwo Powiatowe 

komentarze