Radomsko, Łódzkie -5.6o Poniedziałek, 21 Stycznia 2019
Autopromocja reklama

PUP oferuje staż

Miasto
Jacek Paszewski

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie staży.

Wnioski o zorganizowanie staży przyjmowane w dniach od 3 do 7 września 2018r. w biurze podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku znajdującym się na sali obsługi klientów. W roku 2018 będzie kierował osoby bezrobotne na staż na okres 6 miesięcy.

Planowane staże realizowane będą w ramach:
1. Programu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - dla osób do 29 roku życia (które nie ukończyły 30 lat)

Uczestnikami projektu mogą być osoby młode w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku jako bezrobotne. Priorytetowo będą traktowane osoby, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Ponadto w przypadku osób do 25 roku życia wsparcie udzielone będzie w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji, natomiast w odniesieniu do osób powyżej 25 roku życia – w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.;

2. Programu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (IV)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego - dla osób po 29 roku życia (które ukończyły 30 lat), znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.3. Programu Regionalnego „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat”
4. środków Rezerwy Ministra dla osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi oraz osób długotrwale bezrobotnych.

Regulamin oraz aktualne wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu: ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko pok. nr 25 oraz na stronie internetowej www.pup-radomsko.pl w zakładce Dla Pracodawców. Szczegółowe informacje można również uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku oraz pod nr tel.: 44 683 73 56 do 58 wew. 12.

komentarze