Radomsko, Łódzkie -0.4o środa, 11 Grudnia 2019

Przedszkolaki z wizytą u Burmistrza Kamieńska

Powiat
Beata Januszewska

W roku szkolnym 2019/2020 Publiczne Przedszkole w Kamieńsku bierze udział w II edycji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego p.n.: „Piękna nasza Polska cała”. Celem programu jest kształtowanie postaw patriotycznych, uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje Polski. Projekt kształtuje tożsamość narodową dzieci poprzez poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych, poznanie tradycji, zwyczajów, poznanie tańców ludowych, wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.

Jednym z zadań do realizacji w tym roku było wykonanie grupowej pracy plastycznej - herb miasta. Dzieci z grup czterolatków i pięciolatków przy pomocy nauczycieli wykleiły z kulek bibuły herb Kamieńska. Wizyta w Urzędzie Miejskim w Kamieńsku w czwartek 14 listopada  była znakomitą okazją do wręczenia tego nietypowego obrazu Burmistrzowi Kamieńska Bogdanowi Pawłowskiemu.

Czytaj także: Festiwal Twórczości Seniorów „Zaczaruj dźwiękiem Listopad”

A także: Ślubowanie klas pierwszych w Przedborzu

komentarze