Radomsko, Łódzkie 4.1o Wtorek, 19 Marca 2019
Autopromocja reklama

Policyjna akcja "Dla każdego jest miejsce na drodze”

Alert 112
Jacek Paszewski

Policjanci z Radomska przystąpili do ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej "Dla każdego jest miejsce na drodze”.

Akcja rozpoczęła się 25 maja. Skierowana jest do wszystkich uczestników ruchu drogowego. Policjanci podczas trwania akcji będą promować bezpieczne korzystanie z drogi poszczególnych grup uczestników ruchu drogowego.

Celem akcji jest celem jest:

- promowanie bezpiecznego korzystania z drogi przez poszczególne kategorie uczestników, z uwzględnieniem części drogi przeznaczonej dla danej grupy, tj. jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub dla rowerów,
- podniesienie poziomu wiedzy na temat prawnych ram i zasad wspólnej koegzystencji na drodze,
- propagowanie kulturalnych i życzliwych zachowań.

Policjanci przez cały czas trwania przedsięwzięcia będą informować, edukować i przypominać, że droga jest dla wszystkich, jednak przestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez każdego uczestnika jest obowiązkiem, a w połączeniu z wzajemną życzliwością, szacunkiem i wyrozumiałością z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Bądźmy więc wobec siebie życzliwi i pamiętajmy, że na drodze jest miejsce dla każdego. Uśmiech, tolerancja i opanowanie emocji przynosi lepsze skutki niż agresywne zachowanie. Chcąc coś zmienić, zacznijmy od siebie.

komentarze