Radomsko, Łódzkie -3o Poniedziałek, 17 Grudnia 2018

Policjanci w Radomsku protestują

Miasto
Beata Januszewska

Mniej mandatów - więcej pouczeń, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku przyłączyli się do Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej.

Od 10 lipca w całej Polsce rozpoczął się protest policjantów. W swoich postulatach domagają się przede wszystkim podwyższenia pensji o 650 zł dla każdego policjanta.

- Komenda Powiatowa Policji w Radomsku również przyłącza się do ogólnopolskiego protestu policjantów. Oflagowana została komenda, a do radiowozów przyczepiono proporczyki, które informują o proteście. Zgodnie z uchwałą związków zawodowych integrujemy się w pełni ze wszystkimi wystosowanymi ośmioma postulatami - powiedział Grzegorz Zasempa, przewodniczący Związków Zawodowych NSZZ KPP Radomsko.

Policjanci domagają się między innymi:

- podwyżki pensji w kwocie 650 zł brutto dla każdego policjanta;

- całkowitego przywrócenia systemu emerytalnego funkcjonariuszy, który obowiązywał do 31 grudnia 2012 roku;

- przywrócenie pełnego uposażenia za czas absencji chorobowej w służbie nieprzekraczający 30 dni w roku;

- zrównanie statusu funkcjonariuszy, którzy zostali przyjęci po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 roku ze statusem funkcjonariuszy przyjętych przed tą datą. Obecnie lata pracy z przed przyjęciem do policji nie wliczają się do osiągnięcia ogólnego wieku emerytalnego;

- płatnych nadgodzin.

- Z przeprowadzonej ankiety referendalnej, w której policjanci wzięli udział, wynika że najlepszym sygnałem na zwrócenie uwagi na trudną sytuację policjantów dla rządzących będzie zastosowanie środka w postaci wystawiania pouczeń zamiast mandatów, ale tylko w sytuacji, w której policjant oceni na miejscu zdarzenia, że ten środek będzie zasadny. Policjanci mianowicie nadal zobowiązani są do przestrzegania obowiązującego prawa. Jak do tej pory dziennie w całej Polsce średnio wystawianych jest około 40 tys. mandatów, z których środki trafiają do budżetu państwa, także wydaje się nam, że zastosowanie takiego środka w postaci wystawiania pouczeń, powinien zwrócić uwagę polityków - dodaje Grzegorz Zasempa.

Jest to pierwszy etap protestu. Policjanci nie wykluczają przeprowadzenia we wrześniu akcji protestacyjnej pod gmachem Sejmu w Warszawie.

komentarze