Radomsko, Łódzkie -3o Poniedziałek, 17 Grudnia 2018
Autopromocja reklama

Oświadczenie Obywatelskiego Komitetu STOP Wycince Drzew

Miasto
Tomasz Kolmasiak

Publikujemy oświadczenie Obywatelskiego Komitetu STOP Wycince Drzew w sprawie manipulacji władz podczas przeprowadzania ankiet na temat remontu ul. Reymonta w Radomsku.

"W Radomsku w ostatnich latach wycięto setki zdrowych, dojrzałych drzew. Dewastacja zieleni często była nieuzasadniona, bądź też stała w sprzeczności z opiniami ekspertów, dendrologów i mieszkańców. Masowa wycinka ponad 110 drzew w Parku Świętojańskim wpisanym na listę zabytków czy skwerze przy ul. Sierakowskiego to dwa najbardziej drastyczne, ale nie jedyne przykłady niszczenia środowiska. Jeśli ta dewastacja będzie postępować w dzisiejszym tempie, to za 15-20 lat w Radomsku wysokie drzewa znikną całkowicie, co zwiększy poziom smogu, ryzyko podtopień i pogorszy jakość życia mieszkańców.

Proceder masowej wycinki łączy się z kolejną patologią polegającą na brukowaniu i wylewaniu betonem całych hektarów powierzchni miasta. Betonowe pustynie przy Galerii Radomsko, czy ERA Parku bez dostępu do kojącego cienia znacznie utrudniają życie mieszkańców, w tym kierowców, w szczególności w upalne dni.    

Brak troski władz o ochronę środowiska i lekceważenie głosu części mieszkańców sprawił, że zrzeszyliśmy się powołując do życia Obywatelski Komitet STOP Wycince Drzew, którego celem jest wprowadzenie nowoczesnej wizji zielonej polityki opartej o zasadę zrównoważonego rozwoju i otwartego społeczeństwa oraz rozpoczęcie debaty o budowie Radomska zielonego i przyjaznego dla wszystkich mieszkańców.

Pierwsze dni działalności Komitetu doprowadziły do kilku znaczących sukcesów:
1. Przyjęcie przez Radę Miasta stanowiska zaproponowanego przez Komitet, by zobligować władze do korekty Strategii rozwoju miasta przez dodanie zapisów dotyczących ochrony środowiska i drzew;
2. Powołanie numeru alarmowego Pogotowia dla drzew w Radomsku;
3. Tymczasowe zablokowanie wybetonowania skweru przy ul. Sierakowskiego;
4. Wyprowadzenie polityków na ulice i skłonienie ich do przeprowadzenia rozmów z mieszkańcami o koncepcjach dotyczących zieleni w Radomsku, w tym zagospodarowania ul. Reymonta.
Podczas rozmów z mieszkańcami władze miasta przeprowadziły anonimowe ankiety, w oparciu o które podjęto decyzję o całkowitej wycince drzew na remontowanym fragmencie ul. Reymonta. Niestety sposób przeprowadzenia ankiet daleko odbiegał od standardów rzetelności, co spowodowało uzasadnione podejrzenie o zmanipulowanie wyników ankiety.

Manipulacje władz polegały na:
- niepoliczeniu ani jednego z blisko 200 głosów mieszkańców, którzy złożyli swoje podpisy pod wnioskiem o nie wycinanie drzew na ul. Reymonta (były to głosy gdzie każda osoba podawała swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania i nr dowodu osobistego);
- oparciu decyzji o wycince na głosowaniu w anonimowych ankietach, które jedna osoba mogła wypełniać wielokrotnie, również nie będąc mieszkańcem Radomska;
- nieskonsultowaniu wycinki z ekspertami z zakresu dendrologii, ornitologii, organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną przyrody czy osobami najbardziej zainteresowanymi, czyli mieszkańcami remontowanego fragmentu ul. Reymonta; tego typu wyników rozmów władze nie opublikowały wcale.

Powoływanie się na wolę mieszkańców 45 tysięcznego Radomska w sytuacji, w której w anonimowych ankietach wypowiedziało się około 1800 osób, które mogły głosować wielokrotnie i których miejsca zamieszkania nie da się żadnym sposobem ustalić, należy uznać za manipulację.

Dlatego członkowie Obywatelskiego Komitetu STOP Wycince Drzew w Radomsku zdecydowali się na zorganizowanie Marszu w Obronie Drzew w Radomsku (SOBOTA 23 czerwca, godz. 11.00 przed wejściem do Muzeum, ul. Narutowicza 1), na którym zostanie przedstawiona propozycja rozwiązania sporu o drzewa między mieszkańcami Radomska sprzeciwiającymi się wycince drzew i władzą. "

komentarze