Radomsko, Łódzkie -3o Poniedziałek, 17 Grudnia 2018
Autopromocja reklama

Na ratunek topoli

Miasto
Jacek Paszewski

Potężna topola włoska, znana pod nazwą „Tele-Topcia”, rosnąca przy ul. Piastowskiej 7, w pobliżu budynku starej telekomunikacji przy drodze powiatowej 3951E jest dla wielu radomszczan najbardziej charakterystycznym drzewem w mieście. Jedna z najokazalszych topól włoskich w Polsce posiada pień o grubości 440 cm oraz wysokość niespełna 30 metrów. Okaz widnieje w Polskim Rejestrze Drzew Pomnikowych.

Drzewo posiada potężny, charakterystyczny dla gatunku pień z przyporami oraz majestatyczną, smukłą sylwetkę. Dodatkowym walorem topoli jest atrakcyjne jesienne przebarwienie oraz fakt bycia osobnikiem męskim, przez co nie wydaje uciążliwego puchu nasiennego.

WNIOSEK O USTANOWIENIE POMNIKA PRZYRODY

Wniosek został złożony dn. 23.11.2012. Sprawą zajmował się Naczelnik Wydziału Ochrony  Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Radomska mgr Marek Załóg. O opinię w sprawie poproszono Starostwo Powiatowe. W porozumieniu urzędów wniosek odrzucono odmowę argumentując lokalizacją drzewa i barierami infrastrukturalnymi.

Topola została ujęta w dwóch pracach realizowanych w Katedrze Dendrologii i Architektury Krajobrazu Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie pt. "Dendroflora miasta Radomska" oraz "Ocena zasobu Dendroflory Radomska". Wiosną 2015r. odbył się przekop w obrębie systemu korzeniowego, co spowodowało uszkodzenie zachodniej części korzeni. Drzewo zareagowało na ten fakt przerzedzeniem korony i kolejnym zamieraniem wierzchołka. Przy strzale pojawiły się dość poważne ilości posuszu.

WNIOSEK O USUNIĘCIE DRZEWA

Pogorszenie stanu zdrowia topoli nie umknęło uwadze nadgorliwym mieszkańcom osiedla, którzy korzystając z okazji wystąpienia posuszu w koronie, złożyli do Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego wnioski o usunięcie drzewa. Pismo przekazano do Starostwa Powiatowego. Jako przeciwwagę swoją opinię złożył dendrolog Ernest Rudnicki z UR w Krakowie, w której podkreślił dobry stan zdrowotny drzewa oraz możliwość przeprowadzenia ewentualnych cięć fitosanitarnych i zadeklarował pomoc w ich wykonaniu. Opinia spotkała się z przychylnością urzędników. Poparcie dla drzewa okazali Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Marek Załóg i Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Marzanna Proszowska.

PRACE PIELĘGNACYJNE

Po konsultacjach z pracownikami Wydziału Zarządzania Drogami Starostwa Powiatowego, Aleksandrem Broszkowskim i Romanem Bińczykiem, na początek marca zaplanowano prace związane z poprawą bezpieczeństwa wokół drzewa. Zabiegi wykonał arborysta Krzysztof Gmyrek z Krakowa, który przeprowadził usunięcie posuszu, redukcję wierzchołka i wschodniej części korony. W połowie kwietnia topolę odwiedzi znany polski arborysta Jerzy Nieswadba, który zaaplikuje w obrębie systemu korzeniowego specjalnie przygotowane izolaty grzybów mykoryzowych. Stan zdrowia tego cennego okazu ma się poprawić w ciągu kilku najbliższych lat.

nadesłane: E. Rudnicki

komentarze