Radomsko, Łódzkie 24.5o Poniedziałek, 26 Sierpnia 2019

Miasto dofinansuje renowację klasztornej dzwonnicy oraz grobu na Cmentarzu Starym

Miasto
Beata Januszewska

Decyzję o przyznaniu dofinansowania na prace konserwatorskie XVIII-wiecznej dzwonnicy bramnej przy kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego przy klasztorze oo. Franciszkanów oraz grobowca rodziny Soczołowskich znajdujący się na Cmentarzu Starym w Radomsku, radni podjęli podczas sesji 24 kwietnia. Poza tym – przyjęto zmiany w budżecie, wyrażono zgodę na wsparcie w finansowaniu powstania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Tysiąclecia/Prymasa Wyszyńskiego oraz podjęto uchwałę krajobrazową ustalającą zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury.

Klasztor oo. Franciszkanów w Radomsku zwrócił się do miasta o pomoc finansową w kwocie 50 tys. zł na kompleksowy remont i renowację XVIII – wiecznej dzwonnicy bramnej znajdującej się przy kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego. Dodatkowo klasztor będzie się starał o środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, do którego złożył wniosek o dofinansowanie w kwocie 100 tys. zł. Łączny koszt tej inwestycji to ok. 191 tys. zł. Uchwałą radnych miasto ma udzielić wsparcia finansowego w kwocie 20 tys. zł.

Natomiast na prace konserwatorskie i restauratorskie przy Grobowcu rodziny Soczołowskich usytuowanym na Cmentarzu Starym w Radomsku, miasto chce przeznaczyć 30 tys. zł. Trafią one do Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Radomsku. Łączny koszt prac wynosi ponad 65 tys. zł. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami ubiega się też o dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, w kwocie ponad 32 tys. zł.

W sumie miasto do wydatkowania na prace konserwatorskie miało do dyspozycji 50 tys. zł.

Poza tym, na sesji rady miejskiej 24 kwietnia przyjęto również uchwałę ustalającą zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, jak tablice reklamowe i ogłoszenia w celu zaprowadzenia ładu przestrzennego w przestrzeni publicznej. Bowiem nadmiar i dowolność w kształtach reklam, banerów, szyldów, siatek reklamowych są przyczyną ogólnego chaosu panującego na ulicach miasta. Uchwała ta będzie również określała rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą zostać wykonane ogrodzenia i urządzenia reklamowe. Efektem uchwały krajobrazowej ma być otrzymanie harmonijnej i estetycznej przestrzeni miejskiej.

O zmianach w budżecie na 2019 rok przyjętych na środowej sesji pisaliśmy tutaj. Radni wybrali również swojego przedstawiciela w Powiatowej Radzie Rynku Pracy w Radomsku, którym został radny Piotr Lisowski.

komentarze