Radomsko, Łódzkie 19.9o Sobota, 20 Lipca 2019
ważne informacje
  • 08:07 Ograniczenie w dostawie ciepłej wody czytaj dalej
  • 16:07 Zagłosuj na Radomsko w konkursie Planete+ „Twoje miasto z góry” czytaj dalej

Miasto bierze się za szpecące reklamy

Miasto
Jacek Paszewski

W ostatnich latach znaczenie ładu przestrzennego dla jakości życia nabiera coraz większej wartości, a tym samym staje się coraz bardziej istotne w debacie publicznej. Mieszkańcy częściej zwracają uwagę na stan zagospodarowania przestrzeni, oceniając go zarówno z punktu widzenia funkcjonalnego, jak również estetycznego. Bardzo silnie tym samym postulują i domagają się uporządkowania przestrzeni polskich miast, w szczególności jeśli chodzi o aspekt wizualny.

Przez wiele lat w Polsce nie istniały regulacje, które zapobiegałyby niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się reklamy zewnętrznej, a także zasady, które mogłyby je egzekwować. Nowy akt prawa miejscowego zwany uchwałą krajobrazową, może wpływać na zmniejszenie liczby reklam – tablic reklamowych oraz urządzeń reklamowych, ich lokalizację, a także poprawić i ujednolicić ich wygląd. Dodatkowo, dokument ten wprowadza możliwość ustalenia zasad i warunków sytuowania ogrodzeń oraz obiektów małej architektury.

Podczas obrad Komisji Rozwoju Miasta i Planowania Przestrzennego (18 marca) debatowano nad przygotowaną przez Miasto Radomsko analizą dotyczącą potrzeby wprowadzenia „uchwały krajobrazowej” dla miasta Radomska. Komisja złożyła wniosek o przygotowanie uchwały intencyjnej w tej sprawie.

Celem uchwały jest uporządkowanie środowiska wizualnego w mieście i ustalenie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych, szyldów i ogrodzeń. W efekcie czego otrzymujemy harmonijną i estetyczną przestrzeń miejską, z którą mieszkańcy miasta są ściśle związani, a przede wszystkim zainteresowani wyżej wymienionymi działaniami na rzeczy wspólnej przestrzeni miasta i ładu reklamowego.

Korzyści z przyjęcia uchwały krajobrazowej zwanej także reklamową to m.in.: ujednolicenie i standaryzacja nośników reklamowych w mieście, poprawa bezpieczeństwa drogowego, poprzez ograniczenie świecących, rozpraszających kierowców ekranów LED, odsłonięcie elewacji budynków i reklamy zaprojektowane z poszanowaniem kompozycji elewacji, poprawa estetyki szyldów, a co za tym idzie całych budynków i pierzei, poprawa estetyki witryn sklepowych, występowanie reklam będących integralną częścią architektury budynku, reklamy zaprojektowane z poszanowaniem kompozycji elewacji promocja kreatywnych nośników reklamowych m.in. murali.

ZAŁĄCZONE PLIKI

analiza uchwała krajobrazowaPOBIERZ PLIK

komentarze