Radomsko, Łódzkie -5.6o Poniedziałek, 21 Stycznia 2019
Autopromocja reklama

Kwesta na cmentarzach

Miasto
Jacek Paszewski

Stało się tradycją, że 1 listopada w Dzień Wszystkich Świętych, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami organizuje kwestę na radomszczańskich cmentarzach.

Organizatorzy w tym roku postanowili zebrane środki przeznaczyć na renowację przepięknego, lecz bardzo zniszczonego pomnika rodziny Soczołowskich. Grobowiec pochodzi z XIX wieku, jest wykonany z piaskowca i marmuru.

- W czasie poprzedniej zbiórki, a także w trakcie organizowanych przez nas wycieczek po radomszczańskiej nekropolii, bardzo często padały pytania o przepiękny, ale bardzo zniszczony grób rodziny Soczołowskich. Postanowiliśmy rozpocząć starania o jego odnowienie - mówi Agnieszka Kuligowska, członek TOnZ.

Nagrobek ten jest wpisany do rejestru zabytków objętych opieką konserwatora, dlatego też przed rozpoczęciem prac należy spełnić szereg formalności i zgromadzić wiele dokumentów. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem zakresu robót oraz ich kosztorysem. To niezbędne dokumenty, aby wystąpić do konserwatora zabytków o dotację celową na remont grobu.

- Niezbędny będzie wówczas „wkład własny” wnioskodawcy, dlatego też postanowiliśmy jako Towarzystwo ,aby pieniądze  z ubiegłorocznej Kwesty oraz ze zbiórki w 2018 roku przeznaczyć na ten cel. Oczywiście jeżeli pozyskana dotacja wystarczy na pokrycie całości prac, w 2019 roku odnowimy jeszcze inny nagrobek. Mamy nadzieję że radomszczanie i ich goście przebywający na naszych cmentarzach 1 listopada, jak zawsze hojnie wspierać będą ten szczytny cel świadczący o szacunku do historii naszej małej Ojczyzny i ludzi którzy przez prawie dwa wieki tworzyli nasze miasto – dodaje Agnieszka Kuligowska.

Kwestorzy będą zbierać pieniądze przy bramach Starego i Nowego Cmentarza od godziny 9 do godziny 17. Współorganizatorem kwesty jest Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku, a fundatorem naklejek Miasto Radomsko.

 Listę kwestorów będzie znana do 30 października. Zapraszamy też do kwestowania.

komentarze