Radomsko, Łódzkie 3.0o Sobota, 23 Marca 2019
Autopromocja redakcja

Konkursowe laury dla radomszczan

Miasto
Tomasz Kolmasiak

Uroczyście podsumowano wojewódzkie konkursy przedmiotowe Łódzkiego Kuratora Oświaty, współorganizowane i prowadzone przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

W roku szkolnym 2017/2018 wzięło w nich udział ponad 30 tysięcy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Najlepsi z najlepszych, czyli laureaci konkursowych zmagań, spotkali się 11 kwietnia w auli Wydziału Prawa i Administracji UŁ, aby odebrać dyplomy i nagrody.
Uczniowie szkół podstawowych współzawodniczyli w tym roku szkolnym w konkursach z języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, historii i matematyki. Gimnazjaliści i siódmoklasiści – w konkursach z języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego, języka francuskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii, biologii, chemii, matematyki, fizyki, informatyki, plastyki i muzyki.

Nagrody trafiły do 4 uczniów z Radomska. Laureatami konkursu matematycznego dla uczniów gimnazjum zostali: Michał Kucharski - uczeń PSP 6 (opiekun Monika Kalecińska) oraz Emilia Nowak z PSP 1 (opiekun Mirosława Kuliś). Laureatami konkursu z wiedzy o społeczeństwie została Maria Łuszczyn z PSP 7 (opiekun Tomasz Mazur). Natomiast laureatem konkursu z języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych została Anna Karasińska z PSP 2 (Barbara Gnoińska).

Info: Urząd Miasta w Radomsku

komentarze