Radomsko, Łódzkie 3.0o Sobota, 23 Marca 2019

Konkurs na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Miasto
Jacek Paszewski

Prezydent miasta Radomska ogłosił konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku.

Na realizację działań przeznaczonych jest 128 000 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi cz. II:
- wspieranie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 63 000 zł
- wspieranie działań, wydarzeń i imprez promujących spędzanie wolnego czasu bez używek – 40 000 zł
- wspieranie działalności Centrum Integracji Społecznej – 30 000 zł

Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii:
- realizacja programów profilaktycznych i edukacyjnych skierowanych do młodzieży szkolnej i ich rodziców dotyczących zażywania substancji odurzających nowej generacji – 5 000 zł

Na realizację działań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym miasto Radomsko w 2018 roku przeznaczyło już kwotę 57 000 zł.

Szczegóły konkursu w załączniku do pobrania.

ZAŁĄCZONE PLIKI

konkurs POBIERZ PLIK

komentarze