Radomsko, Łódzkie 4.1o Wtorek, 19 Marca 2019

Komin poszedł w dzierżawę

Miasto
Jacek Paszewski

Miasto na 15 lat wydzierżawiło komin dawnych zakładów „Metalurgia”. W dzierżawę poszło też ok. 800 m2 terenu na Galerii Radomsko.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Radomsku część terenu na Galerii Radomsko wraz z kominem przemysłowym zostanie wydzierżawiona na okres 15 lat przez lokalnego inwestora, który buduje kompleks gastronomiczno-usługowy. Powstanie także ponad 50 miejsc parkingowych przyległych.

Ustalone koszty dzierżawy to 1000,00 zł + VAT (rocznie) plus koszt podatku od gruntów i budowli. To dodatkowo ok. 1000,00 zł.

- Do obowiązku inwestora należy niezwłoczne przeprowadzenie remontu komina przemysłowego i zapewnienie wszelkich warunków bezpieczeństwa. Będzie się z tym wiązało sporządzenie dokumentacji technicznej i projektowej, uzgodnienie tej dokumentacji z Konserwatorem Zabytków i Starostwem Powiatowym w Radomsku oraz uzyskanie stosownych pozwoleń. Po uzyskaniu wszelkich zezwoleń oraz zatwierdzeniu dokumentacji projektowej inwestor będzie mógł przystąpić do prac – wyjaśnia Michał Chodkowski, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego.

Obecnie miasta nie stać na odnowę zabytkowego komina. Koszty szacunkowe remontu oraz prac konserwatorskich przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu to ok. 300 000,00 zł brutto.

- Dodatkowo po stronie inwestora znajdują się przeglądy roczne stanu technicznego komina, przeglądy okresowe, utrzymanie komina przez cały okres trwania dzierżawy w należytym stanie technicznym oraz przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prac konserwacyjnych w tym okresie – dodaje naczelnik Chodkowski

Obecnie trwają prace nad sporządzeniem projektu umowy dzierżawy zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej.

komentarze