Radomsko, Łódzkie -2.0o Niedziela, 20 Stycznia 2019
Autopromocja reklama

Inwestowanie w Europie się opłaca!

Miasto
Redakcja Artykuł sponsorowany

Funduszy akcji w Polsce jest bardzo wiele. Jak wybrać ten, który zapewni największe szanse na realizację celu inwestycyjnego? Każdy z nas zadaje sobie to pytanie, choć nie każdy naprawdę szuka odpowiedzi. Wybór funduszu inwestycyjnego to długotrwały proces i jeśli poważnie myślimy o pomnażaniu swoich środków w taki sposób, bez wątpienia powinniśmy poświęcić się mu w całości.

Czym jest Caspar Akcji Europejskich (CAE)? To fundusz, który inwestuje aktywa w papiery udziałowe dopuszczone do obrotu na rynkach zorganizowanych w Polsce, Turcji, Szwajcarii oraz państwach członkowskich Unii Europejskiej, a także w krajach Ameryki Północnej – w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie. Ponadto fundusz inwestuje również w papiery dłużne emitowane, poręczane lub w inny sposób gwarantowane przez skarby państwa wspomnianych powyżej krajów. Co ciekawe, nie mniej niż połowa lokat funduszy to instrumenty akcyjne.

Funduszem zarządza Błażej Bogdziewicz, który objął tę funkcję w październiku 2015 roku. Sam fundusz powstał w listopadzie 2012 roku, a ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej czy też klasyfikacji funduszu nastąpiła 13 października 2015 roku. Jeśli chodzi o częstotliwość wyceny, to odbywa się ona w każdy dzień roboczy Giełdy Papierów Wartościowych. Pierwsza wpłata do funduszy powinna wynieść 1000 zł, następne nie mogą zejść poniżej poziomu 100 zł. Wartość aktywów netto CAE wynosi 65,5 miliona złotych (stan na maj 2018 roku).

Czy to odpowiedni fundusz dla ciebie? Ta decyzja należy oczywiście do ciebie, ale warto skorzystać z kilku podpowiedzi, które z pewnością przybliżą odpowiedź na wyżej postawione pytanie. Caspar Akcji Europejskich ma co najmniej 3-letni horyzont inwestycyjny. Jeśli więc zamierzasz osiągnąć szybki zysk, nie jest to fundusz dla ciebie. Horyzont inwestycyjny oznacza, że powinieneś kupić jednostki uczestnictwa subfunduszu Caspar Akcji Europejskich tylko wówczas, gdy możesz zainwestować swoje pieniądze przynajmniej na trzy lata.

Musisz jednak pamiętać, że dołączając do CAE akceptujesz wysokie ryzyko inwestycyjne, które jest charakterystyczne dla rynków akcji. Chodzi tu o możliwość istotnych wahań wartości jednostek uczestnictwa w subfunduszu oraz, co niestety towarzyszy wszelkiego rodzaju inwestycjom, możliwość utraty części zainwestowanego kapitału. To ryzyko ma jednak również drugą stronę – akceptując ryzyko możesz również oczekiwać wyższych zysków.

CAE to nie lokata bankowa, która choć należy do najbardziej bezpiecznych sposobów pomnażania majątku, jest również niskooprocentowana – czasami nawet na granicy inflacji. Warto jednak pamiętać, że Caspar Akcji Europejskich wypracowuje w ostatnich latach naprawdę pokaźną stopę zwrotu i bije rywali w najpoważniejszych rankingach polskich funduszy inwestycyjnych. Ostatnio został uznany za najlepszy w swojej klasie fundusz przez specjalistyczny portal Analizy Online. Dość powiedzieć, że w ciągu ostatnich pięciu lat – od 31.05.2013 do 31.05.2018 roku – Caspar Akcji Europejskich wypracował stopę zwrotu w wysokości 70,86%.

komentarze