Radomsko, Łódzkie 7.7o Poniedziałek, 18 Lutego 2019

Dotacje dla klubów dziecięcych

Miasto
Tomasz Kolmasiak

Radni podczas dzisiejszych (23.01) komisji budżetowej i oświaty pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały dotyczący wysokości, zasad ustalania i rozliczenia dotacji celowej dla prywatnych żłobków i klubów dziecięcych.

W przypadku tej uchwały zmiany podyktowane są nowelizacją ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Po zmianach dotacja celowa będzie przysługiwała na dziecko objęte opieką żłobka, ale też klubu dziecięcego. Do tej pory dotacja przysługiwała wszystkim dzieciom uczęszczającym do żłobka, a od 2018 roku dotacje otrzymają dzieci objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego zamieszkałe na terenie Gminy Miasta Radomsko.

Projekt zakłada udzielenie dotacji w kwocie 290 zł na dziecko z terenu Gminy Miasta Radomsko objęte opieką w żłobku. Wprowadzi także kwotę 150 złotych dotacji na dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym. Radni rady miejskiej ostateczną decyzję podejmą podczas sesji w piątek 26 stycznia.

Info: Urząd Miasta w Radomsku

komentarze