Radomsko, Łódzkie 7.2o Poniedziałek, 9 Grudnia 2019

Do wglądu plan zagospodarowania rejonu ulicy Sucharskiego

Miasto
Jacek Paszewski

Od 23 lipca do 23 sierpnia, odbędzie się wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Sucharskiego, do północno-zachodniej granicy miasta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 19 sierpnia, w siedzibie Startera Radomsko przy ul. Narutowicza.

komentarze