Radomsko, Łódzkie -3o Poniedziałek, 17 Grudnia 2018

Bez kolejek dla niepełnosprawnych w radomszczańskim szpitalu

Miasto
Beata Januszewska

W myśl nowej ustawy, osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawni mają być bez kolejek przyjmowani do lekarzy specjalistów, rehabilitację oraz oddziały szpitalne. Jak to wygląda w radomszczańskim szpitalu? Czy szpital przygotowany jest do przyjmowania osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności poza kolejnością? Sprawdziliśmy to u źródła.

Szpital Powiatowy w Radomsku nie zanotował zwiększonego zainteresowania dostępem do świadczeń medycznych w zakresie ambulatoryjnej opieki medycznej czy też rehabilitacji ze strony osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Jednak jak mówi przedstawiciel szpitala Przemysław Drozdek, placówka musi być przygotowana na szybkie przyjęcie pacjentów.

- Dzięki uchwaleniu nowej ustawy osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności mają prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością. Wszystkie nasze rejestracje zostały zapoznane z nowymi przepisami prawnymi a sam szpital w miarę swoich możliwości przygotował się na przyjęcie tych osób zarówno w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej czy też rehabilitacji medycznej. Będziemy dążyć do tego aby osobom z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności wyznaczyć jak najszybszy termin wizyty lekarskiej, np. w przypadku AOS do 7 dni od zgłoszenia się pacjenta do szpitala.

- mówi Przemysław Drozdek ze Szpitala Powiatowego w Radomsku.

Przypomnijmy – w myśl nowej ustawy, która weszła w życie 1 lipca 2018 roku, osobom niepełnosprawnym przysługuje prawo do korzystania z poradni specjalistycznych bez konieczności uzyskania skierowania, pierwszeństwo w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej obejmujących zabiegi rehabilitacyjne czy też usług farmaceutycznych w aptekach albo korzystania z wyrobów medycznych. Niestety ustawa skierowana jest dla osób powyżej 16 roku życia co powoduje, iż dzieci niepełnosprawne jak na razie nie będą mogły skorzystać z jej zapisów.

Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, które zgłoszą się do radomszczańskiego szpitala, mogą skorzystać poza kolejnością z rehabilitacji w ramach Oddziału Dziennego Rehabilitacji Kardiologicznej, Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, czy też Oddziału Dziennego Rehabilitacji.

Z racji tego, że ustawa funkcjonuje dopiero od 1 lipca 2018 roku, wszelkie pojawiające się niejasności oraz trudności pacjenci mogą rozwiązać kontaktując się z infolinią łódzkiego NFZ pod numerem 801 002 275 (dla numerów stacjonarnych) i (42) 299 92 75 (dla numerów komórkowych i dla telefonów z zagranicy). Szczegółowe informacje w zakresie niniejszej ustawy można także uzyskać na stronie łódzkiego NFZ.

Natomiast w przypadku Szpitala Powiatowego w Radomsku wszelkie informację można uzyskać u Kierownika Działu Organizacji i Nadzoru.

komentarze