Radomsko, Łódzkie 0o Poniedziałek, 17 Grudnia 2018
Autopromocja redakcja

70. urodziny "Mechanika"

Miasto
Jacek Paszewski

Popularny „Mechanik” obchodzi właśnie swoje 70. urodziny. Okazją do podsumowania dotychczasowej działalności szkoły był uroczysty jubileusz, który zorganizowano w sobotę 7 kwietnia w siedzibie szkoły.

Historia Technikum Mechanicznego sięga 1947 roku. Organizatorem i pierwszym dyrektorem szkoły był Feliks Przyłubski - polonista, autor znanego elementarza. Na przestrzeni lat zmieniała się nazwa, siedziba, organizacja pracy, kierunki kształcenia. Istotną datą w historii szkoły był rok 1951, przyjęto wtedy nazwę Technikum Mechaniczne Przemysłu Ciężkiego.

W 1991 roku z inicjatywy nowego dyrektora szkoły Zdzisława Dróżdża przy Zespole Szkół Zawodowych utworzono nową szkołę III Liceum Ogólnokształcące. Powstanie nowej szkoły spowodowało, że dotychczasowa nazwa szkoły przestała być aktualna i w 1994 roku zmieniono ją  na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, a w 1997 roku Jubileuszu 50-lecia istnienia popularnego ,,Mechanika” nadano imię Stanisława Staszica.

Obecnie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 kształci się 614 uczniów, w Technikum Mechaniczno-Budowlanym – 250, III Liceum Ogólnokształcącym -190, w Branżowej Szkole I Stopnia nr 4 - 180.

Sobotnie uroczystości otworzyła obecna dyrektor szkoły Ewa Grodzicka. W swoim wystąpieniu przypomniała nie tylko historię powstania szkoły, sukcesy, dotychczasowych dyrektorów, ale także opowiedziała o planach na przyszłość.

- W roku jubileuszu mam zaszczyt być gospodarzem szkoły. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i wyjątkowe przeżycie. Jubileusz jest najlepszą okazją  do przywoływania pamięci o zdarzeniach i ludziach tworzących współświadectwo, którego zostaliśmy spadkobiercami. Działalność Technikum Mechanicznego, od roku 2002 Technikum Mechaniczno-Budowlanego na trwałe wpisała się w historię naszego miasta i regionu. Absolwenci szkoły stanowią kadry firm i zakładów przemysłowych Radomska, województwa i kraju. Przez dziesięciolecia uczniowie „Mechanika” stanowili także potencjał intelektualny, zawodowy, społeczny, ludzki naszego miasta i regionu – mówiła dyrektor Ewa Grodzicka.

- Ze szczególnym wzruszeniem myślimy dziś o pedagogach, absolwentach, pracownikach szkoły, którzy odeszli. Pomimo, że nie ma ich wśród nas pozostawili po sobie niezatarty ślad – dodała.

Wśród zaproszonych na uroczystość gości znaleźli się Krzysztof Maciejewski – poseł na Sejm RP, Jarosław Ferenc – prezydent Radomska, Przewodniczący Rady Miasta Radomska – Łukasz Więcek, Starosta Powiatu Radomszczańskiego – Beata Pokora, Urszula Rorat – członek Zarządu Powiatu Radomszczańskiego, Elżbieta Lotko z kuratorium oświaty, byli dyrektorzy i nauczyciele oraz absolwenci.

- Historia "Mechanika" jest historią powojennego Radomska. Te 70 wspaniałych lat wpisuje się w historię miasta. "Mechanik" był zawsze czym więcej niż szkołą. Ta szkoła nie tylko uczyła, ale także i wychowywała - zauważa Łukasz Więcek, przewodniczący Rady Miasta Radomska.

- „Mechanik” to jest marka Radomska. Państwa dokonania, państwa praca na rzecz miasta jest naprawdę bardzo ważna. Dziękuję pedagogom, którzy pracowali i pracują w tej szkole, którzy kształcą młodzież i przyszłe kadry. Kształcą też osoby, które tworzą historię miasta – mówił z kolei Jarosław Ferenc prezydent Radomska.

Po oficjalnych wystąpieniach przyszedł czas na koncert absolwentów, jubileuszowy tort i sentymentalny spacer o szkole.

komentarze