Radomsko, Łódzkie -5.6o Poniedziałek, 21 Stycznia 2019
Autopromocja redakcja

500 plus w Radomsku

Miasto
Beata Januszewska

Prawie 2 tysiące wniosków na świadczenie 500 plus wpłynęło już do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku. Placówka decyzje wydaje na bieżąco. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy radomszczański MOPS cofa decyzję o wypłacaniu pieniędzy.

Nowością od roku 2018 jest możliwość składania wniosku o świadczenie 500 plus już od 1 lipca na nowy okres. Do tej pory wnioski można było składać od 1 sierpnia. W radomszczańskim MOPS w okresie od 1 lipca do 13 września wpłynęło 1890 wniosków. Do tej pory zostało wydanych 1260 decyzji. W samym Radomsku do pobierania świadczenia 500 plus uprawnionych jest 2713 rodzin.

Świadczenie przyznawane jest na rok, a na każdy kolejny należy złożyć nowy wniosek. W przypadku urodzenia dziecka, bądź podjęcia lub utraty pracy przez rodziców należy takie sytuacji zgłaszać do placówek, która ponownie rozpatruje sytuację materialną rodziny i decyduje o przyznaniu bądź nie, świadczenia.

Radomszczański MOPS na bieżąco monitoruje sytuację materialną rodzin, jednak zdarzają się przypadki, że świadczeniobiorcy nie zgłaszają takich zmian. W przypadku nienależnie pobranego świadczenia wszczynane jest postępowanie i uchyla się decyzję. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku w ciągu tylko ostatnich trzech miesięcy, czyli od czerwca do sierpnia 2018 roku cofnął dwunastu rodzinom nienależnie wypłacone świadczenie na łączną kwotę 11 tys. złotych. Nienależnie pobierana kwota, w niektórych przypadkach, ściągana jest z bieżących wypłat 500 plus. Tylko w sierpniu 2018 roku radomszczański MOPS wydał kwotę ponad 2 mln złotych na świadczenie 500 plus.

W poprzednim okresie tj. 2017/2018 wydano w sumie 2951 wniosków. To ogólna liczba wszystkich wniosków złożonych przez cały okres obowiązywania, ponieważ wniosek można złożyć w każdym miesiącu, kiedy tylko zmieni się sytuacja finansowa w rodzinie.

Program "Rodzina 500 plus" funkcjonuje od kwietnia 2016 roku. Ma on na celu pomoc finansową najbiedniejszym polskim rodzinom w wychowaniu dzieci. Świadczenia przyznają i wydają Miejskie Ośrodki Pomocy comiesięcznie w kwocie 500 złotych, na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie.

komentarze