Radomsko, Łódzkie -3o Poniedziałek, 17 Grudnia 2018

12 lipca wywieś flagę

Miasto
Jacek Paszewski

Instytut Pamięci Narodowej, apeluje o wywieszenie flagi państwowej 12 lipca, gdyż w tym dniu będziemy po raz pierwszy obchodzić święto państwowe Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.

Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej to nowe święto państwowe obchodzone 12 lipca. Ustanowiono jej 13 października, kiedy to prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która ustanowiła nowe święto państwowe – Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.

- Dzień ten został ustanowiony w hołdzie mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej – za pomoc udzielaną uciekinierom, osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedlanym, walkę w oddziałach partyzanckich, za żywienie mieszkańców miast i żołnierzy podziemnego państwa polskiego oraz z szacunkiem dla ogromu ofiar poniesionych przez mieszkańców wsi – rozstrzeliwanych, wyrzucanych z domostw, pozbawianych dobytku, wywożonych do sowieckich łagrów i niemieckich obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe roboty – podała Kancelaria Prezydenta.

12 lipca 1943 r. niemieccy okupanci rozpoczęli pacyfikację wsi Michniów w woj. świętokrzyskim. Mieszkańcy tej miejscowości za pomoc niesioną partyzantom zostali w ciągu dwóch dni w okrutny sposób wymordowani, a miejscowość została spalona. Datę tych wydarzeń uznano za symboliczny dzień pamięci mieszkańców polskich wsi.

komentarze