Radomsko, Łódzkie 2o środa, 22 Listopada 2017

Zielone Miłaczki

Miasto
Jacek Paszewski

Radni Platformy Dialogu wraz z mieszkańcami, kontynuują akcję zazieleniania Radomska. Po wtorkowym (11 kwietnia) sadzeniu drzew i krzewów na „Wielorybku”, przyszedł czas na Miłaczki.

Na skwerku u zbiegu ulic Architektów i Norwida w czwartek 13 kwietnia, posadzonych zostało kilka drzew i ponad 40 krzewów.

- Dziś jest kolejny etap zazieleniania Radomska, spotykamy się na Miłaczkach. Na wolnym placu, który jest własnością miasta postanowiliśmy posadzić drzewa – jabłonie ozdobne i krzewy. Mamy nadzieję, że ten teren, który jest pusty, wkrótce stanie się przyjemnym miejscem odpoczynku. Postaramy się, aby na tym terenie postawione zostały ławki, by miejsce to mogło integrować mieszkańców dzielnicy Miłaczki – mówi Magdalena Spólnicka z Platformy Dialogu.

- Teren, na którym jesteśmy przypominał kiedyś jedno wielkie gruzowisko. Po dwóch latach udało się go oczyścić i wyrównać. Docelowo chciałbym, aby tu powstał  skwer, który mógłby służyć rodzinom z dziećmi. Odsuwamy się z sadzeniem drzew i krzewów daleko od drogi, ponieważ w przyszłym roku chcę naznaczyć ten teren na wykonanie jezdni wraz z chodnikami, a to wtedy poprawi wygląd całego miejsca – dodaje radny Rafał Dębski.

Kolejne odsłony akcji zazieleniania Radomska przez Platformę Dialogu tuż po świętach wielkanocnych. We wtorek 18 kwietnia, drzewa i krzewy posadzone zostaną w dzielnicy Bogwidzowy, tuz obok remizy Strażackiej. W kolejnych dniach akcja przeniesie się na Suchą Wieś, Kowalowiec oraz na plac przy skrzyżowaniu A. Krajowej i Targowej.

komentarze