Radomsko, Łódzkie 4o Wtorek, 23 Października 2018

Zbierali dla zwierzaków

Miasto
Tomasz Kolmasiak

W tym tygodniu w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kobielach Wielkich zakończyła się "Mikołajkowa zbiórka dla zwierzaków", która jest tam organizowana już drugi rok z rzędu.

Akcja trwała od 1 grudnia 2017 r. i brały w niej udział wszystkie dzieci i młodzież uczęszczająca do tej szkoły - od najmłodszych przedszkolaków, po najstarszą młodzież z klas gimnazjalnych. Uczniowie zbierali datki do puszek, karmę mokrą w puszkach i saszetkach, karmę suchą, ręczniki, kołdry i koce, a wszystkie zebrane dary zostały przekazane podopiecznym Radomszczańskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

RTONZ serdecznie dziękują za tą wspaniałą inicjatywę dyrektor szkoły Ewie Kowalczyk, nauczycielom organizującym Akcję: Ewie Zbroi, Marzenie Orszulak i Ewie Adamek, wychowawcom klas oraz dzieciom i młodzieży z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kobielach Wielkich.

Info: RTONZ

komentarze