Radomsko, Łódzkie 10o Piątek, 20 Października 2017
ważne informacje

Wymiana znaków na drogach powiatu

Powiat
Jacek Paszewski

Radomszczańskie starostwo przygotowuje się do kompleksowej wymiany i uzupełnienia oznakowania pionowego powiatowych dróg.

W gestii starostwa jest 436 kilometrów dróg powiatowych. Jak wynika z szacunków wydziału w 2017 roku, konieczna będzie wymiana lub uzupełnienie m.in. 210 znaków drogowych, 100 tablic informacyjnych oraz 1700 metrów bieżących słupków drogowych.

Przy powiatowych drogach stanie też 10 kolejnych luster poprawiających widoczność, a co za tym idzie bezpieczeństwo użytkowników dróg.

Po przeprowadzeniu postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę prac wybrano Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "INTER-ZNAK" z Kłobucka, które złożyło najtańszą, spełniającą wszystkie niezbędne warunki zamówienia ofertę.

Koszt to niespełna 120 tys. zł.

Info: Starostwo Powiatowe

komentarze