Radomsko, Łódzkie 4o Niedziela, 19 Listopada 2017

W Strzałkowie będą usuwać drzewa

Powiat
Mateusz Szałowski

Już niebawem rozpoczną się prace związane z wycinką części starych i zagrażających bezpieczeństwu drzew na terenie zabytkowego parku wokół dworu w Strzałkowie.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na usunięcie 10 sztuk drzew: 7 lip, 2 jesiony, jedna morwa (wszystkie ocenione jako uschnięte) na terenie parku w Strzałkowie (park stanowi własność Powiatu Radomszczańskiego). W związku z tym, zostanie także wyłoniony wykonawca wycinki na drodze konkursowej. Koszt pracy został wyceniony na 5,4 tys. zł.

Decyzja podjęta została w związku z licznymi interwencjami mieszkańców Strzałkowa, którzy alarmowali, że zły stan drzew rosnących na granicy parku, w bezpośredniej bliskości budynków mieszkalnych i handlowych przy ulicy Kochanowskiego. Usunięcie drzew zlikwiduje istniejące zagrożenie nie tylko mienia, ale także życia ludzkiego.

Park w Strzałkowie wpisany jest do rejestru zabytków, pozwolenia na wycinkę 10 drzew udzielił także Wojewódzki Konserwator Zabytków w Piotrkowie Trybunalskim. Zlecenie przeprowadzenia wycinki drzew zostanie wydane po uzyskaniu dodatkowego zezwolenia wydanego przez Konserwatora Zabytków w Piotrkowie Trybunalskim dla wykonawcy prac. Pozyskane w wyniku wycinki drzewo ma zostać przekazane jako opał do ogrzewania budynku po byłej Szkole Agrobiznesu w Strzałkowie. Prace powinny zakończyć się do 30 marca.

komentarze