Radomsko, Łódzkie 21o środa, 18 Lipca 2018

Urzędnicy na straży porządku

Miasto
Jacek Paszewski

Pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku Urzędu Miasta Radomsko przy wsparciu policji kontrolują stan czystości na terenie miasta.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku, kierują pisma do właścicieli nieruchomości z wezwaniem o uporządkowanie terenu. Warto jednak zauważyć, że często wystarczy rozmowa z właścicielem, by doprowadzić do uprzątnięcia terenu.

- W przypadku braku reakcji właściciela nieruchomości, w wyniku ustnego pouczenia uruchamiana jest procedura polegająca na skierowaniu wezwań o uprzątniecie terenu, ponownej kontroli i podjęciu dalszych kroków. Obecne Wydział prowadzi 13 spraw. Wysłano zobowiązania z wyznaczonym terminem uprzątnięcia terenu - wyjaśnia Jacek Paul, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku.

W tym roku skierowano już 46 wezwań do uprzątnięcia terenu. W przypadku braku reakcji na wezwanie ze strony właścicieli nieruchomości sprawy kierowane są do rożnych podmiotów (głównie policji) w celu wyegzekwowania obowiązków w zakresie utrzymania czystości.

Do 8 sierpnia, w 26 przypadkach właściciele nieruchomości uprzątnęli je, w 3 przypadkach sprawy przekazano do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Te sprawy dotyczyły budynków - pustostanów, których stan może powodować zagrożenie bezpieczeństwa osób postronnych. W 2 sprawach trwa ustalanie właścicieli (spadkobierców) nieruchomości. Kolejne 9 spraw skierowano do Komendy Powiatowej Policji w Radomsku, a jeden wniosek skierowano do sądu o ukaranie. Nałożono 5 mandatów karnych, trzykrotnie pouczono właścicieli nieruchomości, z czego 5 spraw jest w toku.

komentarze