Radomsko, Łódzkie 21o środa, 18 Lipca 2018

Ulica Strzałkowska z nowym asfaltem

Miasto
Jacek Paszewski

Na ulicy Strzałkowskiej wykonano nową nakładkę asfaltową. Obecnie trwają prace wykończeniowe.

Prace remontowe obejmowały regulację infrastruktury drogowej, uzupełnienie ubytków, nadanie odpowiedniego profilu drodze oraz położenie warstwy ścieralnej o grubości ok 5 cm na całej jej długości.

Dodatkowo, na całej długości ulicy zostanie wykonane obustronne pobocze z tłucznia kamiennego celem odprowadzenia wód opadowych z powierzchni drogi oraz wzmocnienia krawędzi jezdni.

komentarze