Radomsko, Łódzkie 10o Poniedziałek, 22 Października 2018

Szkolne Dni Profilaktyki w PSP nr 2

Miasto
Jacek Paszewski

W dniach 20 – 24 listopada w PSP nr 2 trwać będą Szkolne Dni Profilaktyki. To coroczna akcja, podczas której zwraca się szczególną uwagę na ważne dla uczniów, nauczycieli i rodziców zagadnienia.

Od września szkoła realizuje również program „Bezpieczna+”, toteż tegoroczne Szkolne Dni Profilaktyki wpisują się tematycznie w ten program i odbywają się pod hasłem „Bezpieczni zawsze i wszędzie”.

 - Chcemy przypomnieć i utrwalić uczniom najważniejsze zagadnienia, zachęcić ich do zastanowienia  i przeanalizowania własnych zachowań i poziomu wiedzy.  Na temat bezpieczeństwa rozmawiamy bardzo często, przy różnych okazjach. Szkolne Dni Profilaktyki to czas, gdy nie tylko rozmawiamy i trenujemy, ale też sprawdzamy naszą wiedzę podczas konkursów i uczestniczymy w spotkaniach z przedstawicielami instytucji zajmujących się zapewnieniem nam bezpieczeństwa - mówią nauczyciele z PSP nr 2.

Na program „Bezpieczna+”, pozyskaliśmy dotację w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnianiu bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” w kwocie 11 409,00 zł.

komentarze