Radomsko, Łódzkie 4o Niedziela, 19 Listopada 2017

Szkolenie dla organizacji pozarządowych w starostwie

Powiat
Jacek Paszewski

Starostwo Powiatowe w Radomsku, zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Radomszczańskiego na bezpłatne szkolenie z zakresu nowych wzorów ofert i sprawozdań w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym.

Szkolenie rozpocznie się w dniu 12 stycznia 2017 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomsku przy ulicy Leszka Czarnego 22 w sali numer 208.

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa, Wydział Organizacyjny – Inspektor Edyta Woldan – Cebula, numer telefonu: 44 685 89 74.

info: Starostwo Powiatowe

komentarze