Radomsko, Łódzkie 10o środa, 20 Września 2017

Szansa na obwodnicę

Miasto
Jacek Paszewski

We wtorek 14 lutego, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, uchylił w całości decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie budowy południowej obwodnicy Radomska. Opinii publicznej decyzja została przekazana 15 lutego.

W październiku ubiegłego roku,  RDOŚ odmówił wydania decyzji środowiskowej dla wariantu A po KOPI. Ten wariant obwodnicy forsowali miejscy radni władze miasta.  Wówczas miasto Radomsko odwołało się od decyzji RDOŚ do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

W zawiadomieniu GDOŚ czytamy:

 „(…) Postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi nr 25/2016 z dnia 20 października 2016 r., znak: WOOŚ-I.4210.5.2015.MG.29, odmawiającej zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi krajowej nr 91 (km 0+000 do km 71+908 z wyłączeniem odcinka od km 12+959 do km 21+152) oraz obwodnicy Radomska DK42/DK91, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka w ciągu DK91”, zostało zakończone wydaniem: 1) decyzji z dnia 14.02.2017 r. (znak: DOOŚ-dśI.4210.51.2016.ADK.11) uchylającej w całości zaskarżoną decyzję i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji (…)” .

Władze miasta do sprawy odniosą się po uzyskaniu uzasadnienia.

komentarze