Radomsko, Łódzkie 4o Wtorek, 23 Października 2018

Spotkanie włodarzy gmin

Powiat
Tomasz Kolmasiak

Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego jest gronem zrzeszającym wójtów i burmistrzów z terenu powiatu. Podczas ostatniego spotkania w Ładzicach uchwalono budżet i wieloletnią prognozę finansową.

Sprawy finansowe były głównym tematem spotkania, jakie 12 stycznia zorganizowano w budynku Urzędu Gminy w Ładzicach. Pojawiło się na nim 8 włodarzy gmin z terenu powiatu radomszczańskiego. Przyjęcie budżetu poprzedzone zostało informacją o pozytywnym jego zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi.

Oprócz budżetu na bieżący rok uchwalono również wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2021 i wysokość składki członkowskiej, która pozostanie na poziomie z roku ubiegłego. Samorządowcy poruszali także sprawy ofert podłączenia internetu dla szkół, wspólnych ze starostwem inwestycji drogowych czy oświetlenia dróg.

Poruszano również kwestię służby zdrowia, ewentualnego wsparcia finansowego dla szpitala powiatowego na zakup sprzętu medycznego, a także coraz większe problemy z brakiem lekarzy specjalistów w ośrodkach zdrowia prowadzonych przez samorządy gminne.

komentarze