Radomsko, Łódzkie 18o środa, 18 Lipca 2018
ważne informacje
  • 09:07 Ostrzeżenie dla województwa łódzkiego czytaj dalej
Autopromocja redakcja

Ruszył konkurs na realizację zadań publicznych

Miasto
Tomasz Kolmasiak

Prezydent Miasta Radomsko ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 roku. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie zadań wynosi 120.000,00 zł.

W ogłoszeniu o konkursie ujęto następujące rodzaje zadań publicznych, na których realizację można uzyskać dofinansowanie:

1. Edukacja kulturalna i artystyczna mieszkańców Radomska (stałe formy pracy artystycznej) - planowane środki finansowe: 36.000,00 zł,
2. Wspieranie organizowanych na terenie miasta wydarzeń kulturalnych i artystycznych o charakterze ponadregionalnym - planowane środki finansowe: 50.000,00 zł,

3. Wspieranie organizowanych na terenie miasta wydarzeń kulturalnych i artystycznych o charakterze lokalnym i środowiskowym - planowane środki finansowe: 15.000,00 zł,

4. „Być aktywnym w kulturze seniorem” - planowane środki finansowe: 15.000,00 zł,

5. Wspieranie niekomercyjnych, nie przeznaczonych do sprzedaży projektów wydawniczych, tematycznie związanych z historią Radomska - planowane środki finansowe: 4.000,00 zł.

Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym załącznikiem do Zarządzenia nr 9/2018 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 10 stycznia 2018 r, które publikujemy w załączniku.

Termin składania ofert upływa z dniem 31 stycznia 2018 roku. Formularz oferty dostępny jest na www.bip.radomsko.pl/organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania.

Info: Urząd Miasta w Radomsku

ZAŁĄCZONE PLIKI

zarzadzenie-nr-9-z-dn-10-stycznia-2018-r POBIERZ PLIK

komentarze