Radomsko, Łódzkie 16o Wtorek, 17 Lipca 2018

Przetarg na przebudowę skrzyżowania ogłoszony

Miasto
Tomasz Kolmasiak

Kolejny krok do rozpoczęcia przebudowy newralgicznego skrzyżowania dróg krajowych w Radomsku został poczyniony. GDDKiA ogłosiła przetarg na wykonawstwo rozbudowy ulic Brzeźnickiej i Piastowskiej wraz ze skrzyżowaniami z ulicami Piłsudskiego i Krakowską.

10 sierpnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Łodzi ogłosiła przetarg na rozbudowę ulic: Brzeźnicka i Piastowska wraz ze skrzyżowaniami z ulicami Piłsudskiego i Krakowską. Termin składania ofert to 28 sierpnia. Głównym wyznacznikiem przetargu będzie cena (60 procent), a na dalszych miejscach okres gwarancji jakości (20 procent) i termin realizacji zamówienia (też 20 procent). GDDKiA termin zakończenia prac wyznaczyło na 30 listopada 2018 roku. To już jakiś konkret. Tak samo jak i zabezpieczone środki na realizację tej ważnej dla całego miasta Radomska inwestycji - 16 lipca 2016 roku wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit podpisał plan inwestycyjny, w którym rząd gwarantuje 15 mln zł na przeprowadzenie inwestycji – podkreśla poseł na Sejm RP, Anna Milczanowska. Także teraz to już nie obietnice, a plany, które dzięki przychylności strony rządowej w końcu zaowocują zmodernizowanym skrzyżowaniem w centrum miasta.

komentarze