Radomsko, Łódzkie 10o Poniedziałek, 22 Października 2018

Problemy z systemem CEPiK

Miasto
Jacek Paszewski

System CEPiK, od czasu wdrożenia nowej wersji nie działa, jak należy. Mieszkańców z powodu problemów, przed przyjściem do Starostwa, urzędnicy proszą o kontakt telefoniczny.

13 listopada, został wdrożony system CEPIK, wersja 2.0 w zakresie systemu POJAZD. Zakres danych przekazywanych przez organy rejestrujące pojazdy został znacznie rozszerzony i wymieniony, jest w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów.

Zmienił się radykalnie proces wydawania dokumentów rejestracyjnych pojazdów. Obecnie wszelkie operacje dokonywane przez pracownika są na bieżąco monitorowane przez System i w przypadku zaistnienia niezgodności jest ona sygnalizowana i musi być wyjaśniona.

Niestety, System nie funkcjonuje właściwie i nie można wykonać podanych niżej czynności:

  • nie można zarejestrować pojazdu z terenu innego powiatu;
  • nie działa funkcja „wtórniki – wymiany”;
  • nie wszystkie dowody rejestracyjne można wydrukować; czynność ta udaje się losowo;
  • zgłoszenia sprzedaży można zapisać losowo;
  • brak możliwości wpisania zaświadczenia o złomowaniu pojazdu.

Bez problemu rejestrowane są pojazdy nowe i sprowadzone z zagranicy.

Nad rozwiązaniem tych problemów intensywnie pracują podmioty wyznaczone przez Ministerstwo Cyfryzacji. Sytuacja jest bardzo dynamiczna i zmienia się z godziny na godzinę.

Z uwagi na powyższe wskazane jest, aby przed załatwieniem sprawy w Wydziale Komunikacji i Transportu zadzwonić pod jeden z podanych na stronie internetowej Starostwa numerów i upewnić się, czy taki rodzaj sprawy może być już załatwiony.

info: Starostwo Powiatowe

komentarze