Radomsko, Łódzkie 4o Niedziela, 19 Listopada 2017

Powiat pomaga samorządowcom z Ukrainy

Powiat
Jacek Paszewski

Ukraina to jedna wielka reforma, a jak wiadomo, zmiany rodzą obawy. Jednak gdy ma się doświadczonego przewodnika, jest łatwiej. Takim dla samorządowców z obwodu rówieńskiego jest niewątpliwie Powiat Radomszczański.

Cel ubiegłotygodniowego pobytu w Równe był jeden: zapoznanie wschodnich partnerów z zasadami funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce.

- Dyskusje poświęcone były wykorzystaniu naszego doświadczenia, szczególnie w zakresie przygotowania i przeprowadzenia reformy samorządowej oraz podziału obowiązków pomiędzy poszczególnymi szczeblami administracji – zaznacza wicestarosta Robert Zakrzewski.

Tematami spotkania była również reforma ukraińskiej oświaty.  - Większość problemów i rozwiązań, zwłaszcza w szkolnictwie średnim, omawianych jest na podstawie polskich doświadczeń – podkreśla Urszula Rorat.

Poruszono również zagadnienia z zakresu zabezpieczenia systemów przeciwpożarowych i gospodarki komunalnej w gminach.

info: Starostwo Powiatowe

komentarze