Radomsko, Łódzkie 7o Wtorek, 23 Października 2018

Pogorszyła się jakość powietrza w Radomsku

Miasto
Jacek Paszewski

W Radomsku na dobre rozpoczął się sezon grzewczy. Wraz z jego nadejściem, nastąpiło pogorszenie jakości powietrza w naszym mieście.

Wbrew pozorom to nie przemysłowe kominy, ale nasze, domowe i samochodowe spaliny trują nas najbardziej. Smog i niska emisja to wynik palenia węglem niskiej jakości, spalania liści i śmieci, także efekt wydobywania się spalin z samochodów. Na 100 kg szkodliwych pyłów wyemitowanych przez piece przypada ok. 38 kg z pojazdów.

Stan jakości powietrza w Radomsku mierzy stacja przy ul. Rolnej 2. Tutaj na bieżąco dokonywane są pomiary: SO2, NO2, CO, pyłu PM10. Poziom tego ostatniego, w nocy między 15 a 19 października wahał się od 122 do 205 µg/m3. Nieco lepiej było w dzień, gdzie wskaźniki pokazywały od 22 do 87 µg/m3. Norma dopuszczalna PM10 (dobowa) to 50 µg/m3.

Radomszczańska walka ze smogiem

Dzielnicowi z KPP  Radomsko, w dniach 9 i 10 października, w przydzielonym rejonie służbowym rozmawiali z mieszkańcami na temat smogu: dlaczego powstaje, co przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza, jak walczyć z tym zjawiskiem i promowali tzw. czyste źródła ciepła. Pracownicy magistratu rozdawali ulotki edukacyjno – informacyjne. Należy wspomnieć, że miasto Radomsko przystąpiło do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Celem tego programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w trakcie sezonu grzewczego. Do końca października w Urzędzie Miasta można składać deklaracje przystąpienia do Programu.

19 października, na miejskiej targowicy zorganizowano warsztaty ramach akcji edukacyjno — ekologicznej "Radomszczański nie dymi!". Inicjatorem było Starostwo Powiatowe w Radomsku. W prezentacji "Czyste ogrzewanie. Ekonomiczne spalanie węgla i drewna" uczestniczyli mieszkańcy Radomska i powiatu. Rozdawane były instruktażowe ulotki, foldery oraz maski antysmogowe

komentarze