Radomsko, Łódzkie 4o Wtorek, 23 Października 2018

Nowi policjanci w radomszczańskiej komendzie

Alert 112
Jacek Paszewski

W piątek 5 stycznia, Komendant Powiatowy Policji w Radomsku insp. Piotr Nowicki odebrał słowa roty od policjantów, którzy kilka dni temu rozpoczęli służbę w policji.

Teraz przed nowo przyjętymi funkcjonariuszami sześciomiesięczny kurs zawodowy podstawowy, podczas którego zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Po tym czasie, w ramach adaptacji zawodowej, pełnić będą służby patrolowe w praktyce, weryfikując nabytą wcześniej wiedzę. Po odbyciu tego szkolenia wrócą do jednostki macierzystej i będą pełnić służbę na terenie garnizonu łódzkiego.

Przypomnijmy, że procedura rekrutacji do służby w policji ma charakter ciągły i konkursowy. Oznacza to, że dokumenty są przyjmowane przez cały rok, natomiast charakter konkursowy wynika z faktu, iż w trakcie postępowania kandydat uzyskuje z czterech etapów (test wiedzy, ocena sprawności fizycznej, test psychologiczny oraz rozmowa kwalifikacyjna) określoną ilość punktów. Im więcej punktów zdobędzie kandydat, tym wyżej znajduje się na liście rankingowej po zakończeniu całej procedury.

komentarze