Radomsko, Łódzkie 16o Wtorek, 17 Lipca 2018
Vos Logistics_Praca

Nieobecni nie mają głosu

Miasto
Tomasz Kolmasiak

Z takiego założenia wyszły najwyraźniej władze Radomszczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które uznały, iż brak odpowiedzi na jasno postawione pytanie oznacza zgodę na wyższe opłaty za wywóz śmieci.

Wiosną Radomszczańska Spółdzielnia Mieszkaniowa wystosowała pismo (więcej czytaj tutaj) do swoich mieszkańców wraz z załączoną ankietą. Pytanie było krótkie i treściwe. Udzielić można było dwóch odpowiedzi: tak albo nie, na pytanie czy lokator zamierza segregować odpady. Wiązało się ono z wyższą opłatą, jaka jest pobierana za wywóz śmieci zmieszanych niż tych posegregowanych na szkło, plastik, papier czy odpady organiczne.

Wyniki ankiet zostały już podsumowane i wywieszone na klatkach schodowych. Nie dla wszystkich mieszkańców spółdzielni zasady przyszłych płatności są jednak jasne: - Do końca czerwca mieszkańcy mieli oddać ankiety o segregacji śmieci, teraz są wyniki, np w bloku gdzie jest 40 mieszkań, oddało ankietę 23 lokali. Co wtedy z płatnościami? - pyta jeden z zaniepokojonych mieszkańców, czytelnik portalu Radomsko24. - Czy ci, którzy oddali ankietę będą płacić jak teraz dotychczas, bo będą segregować? A co z tymi co nie oddali ankiet? Czy będą płacić więcej za to, że nie segregują śmieci? - dodaje.
Na to wygląda, że ci, którzy nie odesłali ankiet, ani nie potwierdzili woli segregowania śmieci, będą płacić więcej. Tak z pisma, które wiosną w swoich blokach kolportowała  Radomszczańska Spółdzielnia Mieszkaniowa.

komentarze