Radomsko, Łódzkie 4o Niedziela, 19 Listopada 2017

Konkursy na dyrektorów szkół

Powiat
Jacek Paszewski

Zarząd Powiatu Radomszczańskiego ogłosił konkursy na dyrektorów: I i II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radomsku.

Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia określone kryteria. Wśród nich jest m.in. ukończenie przynajmniej studiów magisterskich, a także odpowiednie przygotowania pedagogiczne oraz właściwe kwalifikacje do zajmowania stanowiska.

 Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Radomszczańskiego. Termin składania ofert upływa 10 marca.

Ogłoszenia o konkursach do pobrania poniżej.

ZAŁĄCZONE PLIKI

I LO POBIERZ PLIK
II LO POBIERZ PLIK
SOS-W POBIERZ PLIK

komentarze