Radomsko, Łódzkie 22o Sobota, 21 Kwietnia 2018
ważne informacje

Konkursy na dyrektorów przedszkoli

Miasto
Jacek Paszewski

Prezydent Radomska ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorów kilku przedszkoli. Do obsadzenia są dyrektorskie posady w przedszkolach nr 1 (ul. Miła 13), nr 5 (ul. 11 Listopada 33), nr 6 (ul. Rolna 2), nr 9 (ul. Sokola 2) oraz nr 10 (ul. A. Krajowej 13).

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2019 r., w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.

Oferty należy składać w Biurze Podawczym UM w Radomsku do 5 maja 2017 roku, do godz. 15.30 lub listownie.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez prezydenta miasta.  

Szczegóły konkursów w załączniku poniżej.

ZAŁĄCZONE PLIKI

przedszkole nr 5 POBIERZ PLIK
przedszkole nr 6 POBIERZ PLIK
przedszkole nr 9 POBIERZ PLIK
przedszkole nr 10 POBIERZ PLIK
przedszole nr 1 POBIERZ PLIK

komentarze