Radomsko, Łódzkie 10o Piątek, 20 Października 2017
ważne informacje

Komentarz Jarosława Ferenca do decyzji GDOŚ ws. obwodnicy

Miasto
Jacek Paszewski

Prezydent Jarosław Ferenc udzielił komentarza do decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wydanej 14 lutego, uchylającej w całości zaskarżoną decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie obwodnicy m.in. Radomska. To oznacza, że sprawa wraca do ponownego rozpatrzenia do RDOŚ i przeprowadzone zostanie nowe postępowanie.

O decyzji GDOŚ informowaliśmy w tym artykule. Prezydent Jarosław Ferenc decyzję w czwartek 16 lutego podczas konferencji prasowej.

- Cieszę się, że odwołanie, które wpłynęło od miasta oraz innych podmiotów przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zostało uwzględnione. Podnosiliśmy w naszym odwołaniu kilka argumentów, m.in. taki, iż nie do końca dobrze została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, a także ten, że zostaną zaburzone szlaki wędrówkowe dużych zwierząt. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uznał, że mogą być wybudowane odpowiednie przejścia dla zwierząt, które nie spowodują zaburzeń tych szlaków. Trzeba przeprowadzić analizy i stworzyć nowy raport oddziaływania na środowisko. Myślę, że nowe postępowanie będzie przeprowadzone sprawnie, tym bardziej, że stanowisko miasta w tej sprawie jest jasne. Trzeba przeprowadzić analizy i stworzyć nowy raport oddziaływania na środowisko. Myślę, że nowe postępowanie będzie przeprowadzone sprawnie, tym bardziej, że stanowisko miasta w tej sprawie jest jasne – komentuje decyzję GDOŚ, prezydent Jarosław Ferenc.

Prezydent Jarosław Ferenc podkreślił także, że odkąd objął funkcję prowadził rozmowy z GDDKiA w sprawie obwodnicy. Finansowanie inwestycji wstępnie przewidziane było na 2022 rok.

- Mamy rok 2017, więc istnieje realna szansa, że RDOŚ zdąży z opiniowaniem środowiskowym, a GDDKiA zdąży z projektem technicznym. Sądzę, że decyzji RDOŚ możemy spodziewać się nie wcześniej niż za pół roku. Ich wynikiem jest to, że przyjęto nasze argumenty i Generalna Dyrekcja zmieniła preferowany wariant z C na wariant A po KOPI, który jest dla miasta korzystniejszy – dodaje prezydent Jarosław Ferenc.

komentarze