Radomsko, Łódzkie 5o Wtorek, 23 Października 2018

Jagiellońska z dofinansowaniem na remont?

Miasto
Tomasz Kolmasiak

3 miliony 550 tysięcy złotych – tyle wynosi szacunkowy koszt przebudowy 700-metrowego odcinka ulicy Jagiellońskiej w Radomsku. Obecnie ważą się losy tej inwestycji, wszystko zależy od tego czy zarządca drogi (powiat) otrzyma na ten cel dofinansowanie.

Wniosek Starostwa Powiatowego w Radomsku przeszedł już ocenę formalną i znalazł się na 11. miejscu listy rankingowej ogłoszonej przez Łódzki Urząd Wojewódzki. Wojewoda zaakceptował wstępne listy rankingowe w dniu 13 listopada. O sprawie jako pierwsza poinformowała „Gazeta Radomszczańska”.

Starostwo chciałoby na ten cel otrzymać kwotę 1 miliona 775 tysięcy złotych z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. To połowa szacowanych kosztów przebudowy, resztę zamierza zabezpieczyć we własnym budżecie. Jeśli tym razem środki na program nie zostaną obcięte, jest duża szansa, że zniszczony fragment jednej z głównych arterii Radomska doczeka się w końcu modernizacji. Do 30 listopada wojewoda ogłosi ostateczną listę rankingową i przekaże ją do zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw transportu.

komentarze