Radomsko, Łódzkie 16o środa, 23 Maja 2018
ważne informacje
  • 17:05 Konsultacje w sprawie przebudowy ulicy Reymonta czytaj dalej

Historyczni Olimpijczycy z I LO

Miasto
Mateusz Szałowski

Anna Anzorge i Michał Siemiński, uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Fabianiego w Radomsku, zostali finalistami XXXIX Olimpiady Historycznej

Anna Anzorge i Michał Siemiński, uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Fabianiego w Radomsku, zostali finalistami XXXIX Olimpiady Historycznej. Wielki  finał ich zmagań miał miejsce w Gdańsku w dniu 8 kwietnia br. Ania wraz z Michałem najpierw odnosili sukcesy na etapie szkolnym, okręgowym i centralnym.

źródło: I LOEtap szkolny składał się z dwóch części: ustnej i pisemnej, w której należało przygotować pracę badawczą na wybrany temat ogłoszony na stronie internetowej Olimpiady Historycznej. Eliminacje okręgowe w części pierwszej polegały na napisaniu wypracowania na jeden z 8 tematów przygotowanych przez Komitet Główny, natomiast w części ustnej uczniowie odpowiadali na trzy pytania: z zakresu wybranej specjalności, z zakresu podstawy programowej, z zakresu lektur przygotowanych na etap szkolny i okręgowy (przynajmniej 5 lektur, 3 lektury z wykazu Komitetu Głównego, 2 lektury zaproponowane przez ucznia).

Do ścisłego finału olimpiady, który odbywał się od soboty, 6 kwietnia w Gdańsku, weszło 130 uczniów. Z okręgu łódzkiego zakwalifikowały się 4 osoby, wśród których znaleźli się Ania i Michał.

Tu młodzież miała do wykonania pracę pisemną, analizę pisemną tekstu źródłowego oraz egzamin ustny. Uczniowie wykazali się ogromną wiedzą, a także umiejętnością analizy tekstu źródłowego oraz pisania wypracowania historycznego.

Warto odnieść sukces w Olimpiadzie Historycznej, gdyż Laureaci i finaliści są zwolnieni z egzaminów maturalnych z zakresu historii. Ci pierwsi dodatkowo otrzymują, zgodnie z uchwałami senatów uczelni wyższych, prawo do indeksów na wydziały prawa i administracji, politologii, historii oraz stosunków międzynarodowych.

Patronat honorowy nad Olimpiadą Historyczną sprawuje marszałek Sejmu.

komentarze