Radomsko, Łódzkie 13o Niedziela, 27 Maja 2018
ważne informacje
  • 17:05 Konsultacje w sprawie przebudowy ulicy Reymonta czytaj dalej

Dyrektor ZSG nr 7 zawieszona

Miasto
Redakcja

Z dniem 5 maja, prezydent Jarosław Ferenc, zawiesił w pełnieniu obowiązków Aleksandrę Gniłkę dyrektora ZSG nr 7.

Informacja o zawieszeniu ukazała się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radomska. W uzasadnieniu czytamy:

W dniu 24.04.2017 r. wpłynęło do prezydenta miasta Radomska, postanowienie Komisji Dyscyplinarnej przy Wojewodzie Łódzkim z dnia 23.03.2017 r, w przedmiocie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego ww.  Z treści ww. postanowienia wynika, iż o wszczęcie wobec ww. dyrektora postępowania dyscyplinarnego – zwrócił się z wnioskiem z dnia 22.03.2017 r. Rzecznik Dyscyplinarny przy Wojewodzie Łódzkim. Dalej z treści uzasadnienia ww. postanowienia wynika iż Dyrektorowi postawiony został zarzut uchybienia obowiązków, o którym mowa  w art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (…) poprzez zaniechanie zawiadomienia organów ścigania o uzasadnionym podejrzeniu popełnieniu przestępstwa dotyczącego czynu naruszającego prawa i dobro dziecka.  Zgodnie z przepisami  art. 85t ust. 2 Ustawy z dnia 26  stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (…) dyrektor szkoły zawiesza w pełnieniu obowiązków nauczyciela a organ prowadzący szkołę – nauczyciela pełniącego obowiązki dyrektora szkoły, jeśli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy czynu naruszającego dobro dziecka.

Stosownie do powyższego Prezydent Miasta Radomska jest  zobowiązany do zawieszenia pani dyrektor w pełnieniu obowiązków.

komentarze