Radomsko, Łódzkie 2o Sobota, 24 Marca 2018

Dwie ulice z nowym asfaltem

Miasto
Tomasz Kolmasiak

Dwie miejskie ulice uzyskały nową nawierzchnię asfaltową i pobocze z kruszywa.

Przebudowa ul. Piaskowej w Radomsku polegała na położeniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego oraz wykonaniu pobocza z kruszywa. Przebudowę przeprowadzono na odcinku od ul. Przedborskiej do posesji nr 26. Obecnie trwa odbiór inwestycji.

Natomiast na ulicy Kazimierza Wielkiego – na odcinku 325 metrów od ul. Starowiejskiej do ul. Owocowej położona została nowa nawierzchnia asfaltowa na podbudowie z kruszywa łamanego wraz obustronnym poboczem. Tu również trwa odbiór techniczny inwestycji.

komentarze