Radomsko, Łódzkie 10o środa, 20 Września 2017

BO: Poszukiwani porwadzący zajęcia

Miasto
Jacek Paszewski

Miasto Radomsko poszukuje prowadzących zajęcia z języka angielskiego, niemieckiego oraz zajęcia komputerowe.

Miasto Radomsko w ramach 2. edycji Budżetu Obywatelskiego w Radomsku i realizacji zwycięskich projektów pn.: „Podnoszenie kompetencji językowych seniorów” oraz „Seniorzy otwarci na świat – Edukacja komputerowa osób starszych ” zaprasza do składania ofert na:

- lektora języka angielskiego,
- lektora języka niemieckiego,
- prowadzącego zajęcia komputerowe

Dokumenty należy składać osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Radomsku, ul. Tysiąclecia 5 lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w terminie do dnia 23 lutego 2017 roku włącznie, do godz. 15.30.

Poniżej szczegóły poszczególnych ofert.

ZAŁĄCZONE PLIKI

zaproszenie do skladania ofert jezyk angielski POBIERZ PLIK
zaproszenie do skladania ofert jezyk niemiecki POBIERZ PLIK
zaproszenie do skladania ofert zajecia komputerowe POBIERZ PLIK

komentarze